21/09/2011

2008 - Le FDF fait appel à des "experts" ignorant le néerlandais auprès du Conseil de l'Europe.

België / Raad van Europa onderzoekt Vlaamse Rand – ‘De Vlamingen zien spoken’, in: Knack 14/05/2008, p.24-27

 

(p.24) Deze week legt een delegatie van de Raad van Europa een tweedaags bezoek af aan ons land. Die komt uitzoeken of Vlaanderen goede redenen heeft om drie Franstalige burgemeesters in de Vlaamse Rand van Brussel niet te benoemen, dan wel of dat een aanfluiting is van de lokale démocratie. door han renard

‘In naam van de démocratie!' staat deze maand in grote letters boven een foto van drie sip kijkende burgermeesters op de voorpagina van Perspectives francophones, het partijblad van het militant francofone FDF. Onder de foto, gemaakt tijdens een druk bijgewoond persnummer van het drietal in de Kamer, staat te lezen dat Vlaanderen met de weigering de bur­gemeesters in de faciliteitengemeenten te benoemen heel Europa CHOQUEERT.

Europa echt geschokt is, valt te betwijfelen, maar Franstalige verkozenen in het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa (meer bepaald in de Kamer van de Lokale Besturen), aange-voerd door delegatieleider Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS), zijn er wel in geslaagd hun Europese collega's te doen geloven dat er in de Vlaamse Rand mogelijk iets niet pluis is.

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen (Open VLD) — en met hem de voltallige Vlaamse regering — weigerde zoals bekend na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de kandidaat-burgemeesters Arnold d'Oreye (FDF, Kraainem), Damien Thiéry (FDF, Linkebeek) en François van Hoobrouck (MR, Wezembeek-Oppem) te benoemen. Keulen baseerde zich daarvoor op een kritisch advies van gouverneur Lode De Witte van Vlaams-Brabant, waarin de gouverneur van socialistische signatuur voorbehoud maakt bij de benoeming van de kandidaat-burgemeesters. Redenen daarvoor zijn herhaalde inbreuken op de taalwet-geving, zoals het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen in het Frans (tot tweemaal toe en ondanks uitdrukkelijke waarschuwingen van de hogere overheden) en het in het Frans laten ver-lopen van de gemeenteraad. (…)

De Fransman Jean-Philippe Bozouls, 'secrétaire-exécutif’ van de Kamer van de ' Lokale Besturen en degene die in Straats­burg de zaak van de burgemeesters volgt, legt uit dat de Raad van Europe dit toch anders ziet. 'Om te beginnen: wij komen niet om België met de vinger te wijzen, wij willen alleen een beter inzicht krijgen in de situatie, zonder dat wij de pretentie hebben alle subtiliteiten van het Belgische systeem te vatten.'                                             (…)

Volgens Jan Devadder, Belgiës perma­nente vertegenwoordiger bij de Raad van Europa, moet de impact van dit bezoek toch worden gerelativeerd. 'Het is dagelijkse praktijk dat vertegenwoordigers van de Raad van Europa worden uitgestuurd om na te gaan of verdragen en charters worden nageleefd. In feite komt men gewoon een paar vragen stellen, meer niet.'

(…)

De Franstaligen doen via internationale instellingen als de Raad van Europa aan (p.27) stemmingmakerij, zegt  Jef  Gabriels (CD&V), burgemeester van Genk en een van de weinige Vlamingen in de lokale Kamer van de Raad van Europa. Vlaams minister Keulen is het daar volmondig mee eens en beschouwt dit als een gebrek aan federale loyauteit. 'In verband met de Vlaamse wooncode, een door en door sociale maatregel, heb ik de Europese Commissie en de Verenigde Naties aan mijn been', zegt een boze minister. 'En nu weer de heisa met de burgemeesters. De Franstaligen bekladden systematisch het imago van Vlaanderen op interna­tionale fora. Men geeft bewust een verkeerde voorstelling van zaken om Vlaan­deren aïs een onverdraagzame regio neer te zetten.' (…)

Om te beginnen werden drie andere Franstalige burgemeesters niet bij de Raad van State in

Overige faciliteitengemeenten wél benoemd. ‘Ik heb dus niets tegen Franstaligen. Vreselijk dat ik dit moet zeggen, maar vooruit: ik heb géén etnische agenda”, aldus Keulen.

Daarnaast zijn de gewraakte kandidaat-burgemeesters niet bij de raad van state in beroep gegaan tegen de beslissing van Keulen. Dat hoeft strikt genomen niet, maar het is een vreemde volgorde om meteen een buitenlandse onderzoekscommissie aan te roepen zonder eerst in eigen land de bestaande rechtsmiddelen te hebben uitgeput.

Ook zal de minister betogen dat overtredingen van de taalwetgeving niet iets zijn om licht overheen te gaan. 'Het gaat hier niet om 63 rijden waar je maar 60 mag. De taalwetten zijn wetten van openbare orde en zijn bovendien met een tweederdemeerderheid en een meerderheid in elke taalgroep in Kamer en Senaat goedgekeurd. Wie de taalwetgeving met de voeten treedt, ondergraaft met andere woorden een hoeksteen van dit koninkrijk.'

(…) De bur­gemeesters mogen zeggen dat ze bij Brussel willen, of ze mogen — zoals François van Hoobrouck van Wezem-beek-Oppem — de spreekwoordelijke oorlog verklaren aan de Vlaamse voogdijoverheid, zolang ze de gemeenteraad netjes in het Nederlands houden is er geen vuiltje aan de lucht. Aïs de Vlaamse voogdijoverheid op een gegeven moment toch zou plooien onder de federale politieke druk, dan zou de imagoschade voor minister Keulen en de Vlaamse regering dan ook vele malen groter zijn dan het mogelijke gezichtsverlies veroorzaakt door gemopper uit Straatsburg.

 

19:04 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.